Trong việc chuyển nhượng giá trị khoản đầu tư nếu 2 người khớp lệnh mua và bán ở khoảng cách địa lý xa nhau, có cách nào ký hợp đồng chuyển nhượng mà không phải lên trụ sở SST?

Để tránh rủi ro pháp lý cũng như đảm bảo quyền lợi của NĐT, NĐT nên ký hồ sơ tại trụ sở SST để kiểm tra về danh tính và chữ ký, hoặc nếu không ký tại trụ sở SST thì cần có công chứng tại địa phương xác nhận.