Thuế được tính như thế nào?

NĐT chịu thuế 5% từ lợi nhuận nhận được theo luật thuế TNCN hoặc một tỷ lệ khác theo quy định của pháp luật tại thời điểm nhận lợi nhuận. Sunshine Tech sẽ trích một phần tiền lợi nhuận trả cho NĐT để đóng thuế theo quy định.