Thủ tục cụ thể khi nhà đầu tư muốn chuyển nhượng khoản đầu tư?

NĐT đặt lệnh mua/bán trên App. Nếu có khách mua/bán khớp lệnh với mức giá NĐT đưa ra, hệ thống sẽ gửi thông báo để NĐT và bên nhận chuyển nhượng sẽ phải thanh toán tiền cho Sunshine Tech trong vòng 24h kể từ thời điểm khớp lệnh. NĐT và bên nhận chuyển nhượng chọn lịch đến trụ sở Sunshine Tech để hoàn tất văn bản chuyển nhượng và Sunshine Tech sẽ chuyển khoản tiền chuyển nhượng cho NĐT.