Giới thiệu về Sunshine Tech?

Sunshine Tech là công ty thành viên của Tập đoàn Sunshine (SSG), là công ty tiên phong trên thị trường phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và internet vạn vật (4.0) vào quản lý vận hành các dự án bất động sản, quản lý kinh doanh, hợp tác đầu tư nhằm tối ưu hóa chi phí, mang lại lợi nhuận và trải nghiệm tốt nhất cho  các đối tác, khách hàng, cư dân, đồng thời tạo một lợi thế cạnh tranh đang kể trên thị trường.