Sau khi đầu tư, tôi có thể mua sản phẩm với giá tốt hơn không?

Sau khi kết thúc kỳ hạn đầu tư, (các) Nhà Đầu Tư(NĐT) cùng lựa chọn một sản phẩm tham chiếu đầu tư sẽ được ưu tiên mua sản phẩm với chính sách bán hàng của Chủ Đầu Tư(CĐT).