Người Việt Nam ở nước ngoài thì có thể đầu tư bằng Sunshine App không?

Người Việt Nam ở nước ngoài được phép đầu tư bằng Sunshine App. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện đầu tư, cần xác lập các văn ban ký kết. Sunshine Tech sẽ triển khai chữ ký điện tử để các NĐT ở nước ngoài và các tỉnh thành trên cả nước thực hiện đầu tư một cách dễ dàng và thuận tiện hơn.