Nếu NĐT đã đặt cọc 10% nhưng sau 5 ngày làm việc kể từ ngày đóng đăng ký chưa thanh toán nốt 90% còn lại thì sẽ xử lý như thế nào?

Sau khi NĐT thực hiện cọc 10% giá trị khoản đầu tư, NĐT sẽ ký Hợp đồng hợp tác với Sunshine Tech. Sau đó, nếu NĐT không chuyển đủ 90% còn lại của giá trị khoản đầu tư trong 5 ngày làm việc kể từ ngày chốt đăng ký đầu tư, NĐT sẽ không được hoàn lại số tiền đã cọc trước đó.