NĐT muốn mua sản phẩm nhưng với mục đích để ở có được không?

NĐT có thể đăng ký mua trực tiếp từ chủ đầu tư sau khi kết thúc kỳ hạn đầu tư.