NĐT khi giới thiệu bạn bè, người thân trong gia đình đầu tư thì có chính sách gì không?

NĐT giới thiệu cho người khác sẽ được hưởng hoa hồng theo chính sách quy định của App.