NĐT có bị giới hạn số sản phẩm đầu tư không?

NĐT không bị giới hạn số lượng sản phẩm tham chiếu đầu tư để đang dạng hoá danh mục đầu tư.