Lãi trả chậm là gì?

Lãi trả chậm là khoản tiền phạt mà Nhà Đầu Tư(NĐT) được hưởng trong trường hợp Sunshine Tech(SST) chậm thanh toán lợi nhuận cho NĐT theo quy định tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh.