Khi NĐT muốn chuyển nhượng thì có mất phí không?

Hiện tại Sunshine App chưa có chính sách thu phí chuyển nhượng, tuy nhiên NĐT sẽ chịu các khoản phí giao dịch qua ngân hàng (nếu có).