Khi bán sản phẩm tham chiếu cho khách mua của nhà đầu tư thì khách đó sẽ thanh toán tiền như thế nào?

Khi sản phẩm được bán cho khách của nhóm NĐT, khách đó sẽ phải thanh toán 100% giá mua bán sản phẩm đó cho Chủ đầu tư. App sẽ phân chia lại lợi nhuận căn cứ theo mức tính lợi nhuận tham chiếu cho các NĐT trong nhóm như chính sách lợi nhuận đã công bố.