Để đầu tư qua Sunshine App, tôi cần cung cấp những thông tin gì?

Để đảm bảo quyền lợi khi tham gia đầu tư, NĐT cần cung cấp họ tên, CMT/CCCD, số điện thoại, email, ảnh chụp chứng minh thư và số tài khoản ngân hàng được sử dụng cho giao dịch.