Các hình thức chốt lời của nhà đầu tư?

NĐT có thể chốt lời theo các cách như sau:

  • Bán lại cho App: NĐT có thể bán lại khoản đầu tư của mình cho App (Sunshine Tech sẽ hoàn lại khoản đầu tư) theo cam kết mua lại và thanh toán cho NĐT lợi nhuận tối thiểu.
  • Lựa chọn bán sản phẩm tham chiếu (với 100% biểu quyết): Kết thúc thời gian của Gói đầu tư, nếu (các) NĐT quyết định bán sản phẩm tham chiếu để làm cơ sở tính lợi nhuận, (các) NĐT có thể quyết định bán với giá không được thấp hơn Tổng giá trị mua lại khoản đầu tư của App hoặc bán qua đại lý với giá và chính sách bán hàng của CĐT. Lợi nhuận từ bán căn hộ ra ngoài theo 2 cách này được sử dụng làm cơ sở tính giá trị lợi nhuận thanh toán cho NĐT theo điều khoản của Hợp đồng hợp tác. NĐT vẫn được nhận thêm phần lợi nhuận cố định.
  • Ngoài ra, trong kỳ đầu tư, NĐT cũng có thể chuyển nhượng khoản đầu tư của mình cho NĐT khác để thu hồi vốn và lợi nhuận.